NAUDAN LIETELANNAN FRAKTIOINTI

NAUTAFRAKTIO

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

01.05.2017

Tiivistelmä

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuoda nopealla aikataululla uusi toimiva ratkaisu naudan lietelannan käsittelyyn. Tarkoituksena on tutkia soveltuuko sian lietelannalle kehitetty käsittelyjärjestelmä naudan lietelannalle ja hyödyntää edelleen tätä tutkimustietoa tuotekehityksessä, jotta naudan lietelannan käsittelyyn voitaisiin mahdollisimman nopealla aikataululla tuoda toimiva käsittelyjärjestelmä markkinoille.