Hyvinvointia luonnosta-tiekartta

NATUREWELL-BEING

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.08.2017

Tiivistelmä

Luonnosta hyvinvointia -tiekartta hahmottaa lähestymistavat, joilla sektorin monitieteistä tutkimusta voidaan Lukessa kehittää. Tietoa tarvitaan erityisesti metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyskäytön sekä luonnontuotealan kehittämiseksi. Tietoa tarvitaan myös luonnon terveyshyötyihin ja -haittoihin vaikuttavista tekijöistä, vaikutusmekanismeista sekä terveysvaikutusten arvosta.


Projektissa luodaan katsaus alan nykytilaan ja kehittymiseen kehitystrendien, toiminnan laajuuden, vaikutusten ja kysynnän kautta.
Tavoitteena on tunnistaa sektorin kehittämisen keskeisimmät tietotarpeet tutkimustiedon, taustaaporttien ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta.
Projekti kokoaa yhteen Luken osaamisen teema-alueen tutkimuskentässä. Lisäksi arvioidaan Luken osaamista ja nykyistä tutkimusta sekä yhteistyön kehittämistä muiden alan toimijoiden kanssa.

Luonnosta hyvinvointia –tiekartta toteutetaan 1.6.2016 -31.3. 2017.
Projekti tuottaa Luonnosta hyvinvointia -tiekarttaraportin Luken tutkimuksen kehittämiseksi. Tiekartta tunnistaa Luken nykyisen osaamisen, keskeiset kehittämistarpet ja yhteistyökumppanit. Lisäksi tuotetaan keskeiset tutkimusteemat hankkeistamista varten sekä viestintämateriaalia sidosryhmiä varten.Keskeisiä tutkimusteemoja ja tavoitteita pohditaan Luonnosta hyvinvointia -tiekartan omissa tutkijatyöpajoissa syys-talvella 2016. Erityistä huomiota kiinnitetään Luken työn suuntaamiseen niin, että tulokset saadaan tukemaan päätöksentekoa eri yhteiskunnan sektoreilla.

Tiekartta ohjaa Luontoon perustuvien matkailu- virkistys-ja hyvinvointipalvelujen kasvuun tähtäävän tutkimustoiminnan suuntamista ja kehittämistä Lukessa.Tutkimustuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kansanterveyttä edistävään päätöksentekoon, maankäytönsuunnitteluun, luontoon perustuvien palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseen sekä luonnonvarojen ja –raaka-aineiden kestävän käytön yhteensovittamiseen.


Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt