Kotimaisten eläinrotujen genomiset resurssit

NativeGen

Alkamispäivä

01.01.2021

Päättymispäivä

31.12.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Suomen kansallisessa geenivaraohjelmassa todetaan, että eläingeenivarojen geneettinen arvo on analysoitu uusimpia genomimenetelmiä hyödyntäen. Tässä hankkeessa selvitetään tärkeimpien alkuperäisrotujemme genomin eli perimän erityispiirteet, arkkitehtuuri ja monimuotoisuus modernein genomin sekvensointi- ja bioinformatiikkamenetelmin. Luonnonvarakeskuksen eläingeenivararyhmä on jo julkaissut niin sanotun referenssigenomin suomalaiselle porolle  ja vastaava on valmistumassa suomenlampaalle. Tässä hankkeessa rakennetaan referenssigenomit suomenhevoselle, länsisuomenkarjalle ja suomalaiselle maatiaiskanalle. Tästä kokonaisuudesta (viis eläinlajia) syntyy oma, kansainvälisesti uniikki eläingeenivaraprojekti ”Kotimaisten eläinrotujen genomiset resurssit”.