Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvioihin

Narutesti

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Hankkeen tärkein tavoite on varmentaa lypsykarjan ja lihanautojen lannanerityksen arviointi, jota käytetään päästöarvioiden ja monien muiden kansallisesti tärkeiden laskentojen pohjatietona.

Tuotokset

Lopputuloksena tuotetaan aiempaa selkeämpi, paremmin dokumentoitu ja yhtenäinen eritys- ja lantatieto kaikkien toimijoiden käyttöön. Samalla lantatieto saadaan läpinäkyvämmäksi ja hyväksyttävämmäksi kokonaisuudeksi kaikkien sidosryhmien kannalta.