Naapuruussuhteen rakentaminen lepakoihin kansalaistieteen keinoin

NAAPURI

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Suomessa esiintyvistä lepakoista on toistaiseksi vain niukasti tietoa saatavilla. Kaikki maassamme esiintyvät lepakkolajit ovat suojeltuja, ja siksi niiden esiintymisestä on tärkeää saada lisätietoa.  Lukiolaiset auttavat tutkijoita ääniaineiston keruussa ja tutustuvat samalla lepakoiden ekologiaan ja käyttäytymiseen.Tiedeprojektiin osallistuvat lukiolaiset pääsevät seuraamaan Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalista projektissa kertyviä tuloksia ja saavat samalla tietoa omassa lähiympäristössään esiintyvistä lepakoista. Tiedeprojektiin osallistuvat opettajat saavat tietopaketin lepakoista tuntityöskentelyä varten. Osana tiedeprojektia kerätään myös kyselyaineistoa kolmessa eri vaiheessa.