N2 Applied luomussa

N2-App-in-Org

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

N2 Applied teknologialla prosessoinnin vaikutuksen verifiointi, kvantifiointi ja dokumentointi lannan ja/tai mädätysjäännöksen typen käytön tehokkuuteen
Tämän teknologian potentiaalisten vaikutusten arviointi luonnonmukaisen tuotannon ekologisiin ja taloudellisin haasteisiin Suomessa ja mahdollisesti EU:ssa
Tämän teknologian arviointi luonnonmukaisessa tuotannossa voimassa olevan ja valmisteluvaiheessa olevan lainsäädännön sekä luomun perusperiaatteiden ja kehityspolkujen näkökulmasta

Tuotokset

Hankkeen lopussa julkaistaan loppuraportti sen tuloksista. Tuloksia esitetään asiaan kuuluvissa konferensseissa ja niiden julkaisuissa. Tieteellisen artikkeli julkaistaan niiden hankkeen aikana, jotka valmistellaan ja joille hankitaan rahoitus tämän hankkeen kuluessa.