N2 Applied luomussa

N2-App-in-Org

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa selitetään N2 Applied menetelmällä luomukelpoiseen lantaan tai lannoitevalmisteeseen lisätyn typen tuotantovaikutusta, sopimista luomusääntöihin ja -filosofiaan sekä menetelmän käytön taloudellisia vaikutuksia luomutuotannossa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

N2 Applied teknologialla prosessoinnin vaikutuksen verifiointi, kvantifiointi ja dokumentointi lannan ja/tai mädätysjäännöksen typen käytön tehokkuuteen
Tämän teknologian potentiaalisten vaikutusten arviointi luonnonmukaisen tuotannon ekologisiin ja taloudellisin haasteisiin Suomessa ja mahdollisesti EU:ssa
Tämän teknologian arviointi luonnonmukaisessa tuotannossa voimassa olevan ja valmisteluvaiheessa olevan lainsäädännön sekä luomun perusperiaatteiden ja kehityspolkujen näkökulmasta

Hankkeen lopussa julkaistaan loppuraportti sen tuloksista. Tuloksia esitetään asiaan kuuluvissa konferensseissa ja niiden julkaisuissa. Tieteellisen artikkeli julkaistaan niiden hankkeen aikana, jotka valmistellaan ja joille hankitaan rahoitus tämän hankkeen kuluessa.