Myyrien kannanvaihteluiden valtakunnallinen seuranta

Myyräseuranta

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Myyrien kannanvaihteluiden valtakunnallinen seuranta ja taimituho- sekä tautiriskeistä tiedottaminen.

Tuotokset

Myyrien runsausindeksit seurantapaikoilta. Seuranta-aikasarjojen jatkuvuus. Tuloksia käytetään kansallisen tiedottamisen lisäksi vuosittain korkealaatuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa ja niiden julkaisuissa. Vuotuinen raportti myyrätilanteesta ja -tuhoista MMM:ään.