MyrskyPuu

MyrskyPuu

Alkamispäivä

03.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Muuttuvat ja vaihtelevat ilmasto-olot, mahdollisesti lisääntyvät kuivuusjaksot, metsänhoitorästit, sekä uudet metsätuholaislajit aiheuttavat tilanteen, jossa riski mittaville metsätuhoille kasvaa. Metsänomistajien kaupungistumisen myötä osa tuhoista jää havaitsematta mahdollistaen tuholaislajeille tuoreen kasvu- ja lisääntymisalustan. Hankkeen tavoitteena on tuottaa karttatuote joka kuvaa metsien tuulituhoriskiä.

Tuotokset

(1) Päivittyvä karttatuote, jossa kuvataan tuulituhoriskiä Suomen metsille.
(2) Tuotetaan keskimääräinen tuulituhoriskikartta Suomen metsille.
(3) Testataan kehitetyt tuotteet Valtakunnan Metsien Inventointi aineistoa vasten.