Sisävesien talouslajien ekologisesti kestävän saalispotentiaalin määrittäminen

MVH Sisävesien talouslajien ekologisesti

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.08.2018

Tavoitteet

Arvioida heikosti hyödynnettyjen kalavarojen runsaus ja saaliskapasiteetti järvialueella tunnistaen arvioon liittyvät epävarmuuden lähteet

Tuotokset

Tieteellinen artikkeli, raportti, esitelmiä