Muut metsäsektorin markkina- ja taloustilastot

Muut metsäsektorin markkina- ja talousti

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tilastojen tuottaminen kattavina, virheettöminä ja julkistusaikataulussa esitettynä ajankohtana.

Tuotokset

Seuraavat tilastot:
– Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
– Metsäteollisuuden puun käyttö
– Puun energiakäyttö
– Puun kokonaiskäyttö
– Puupelletit
– Pientalojen polttopuun käyttö
– Piensahat