Monipuolisesti liikkuvat elementit: retrotransposonien solusta soluun liikkuminen.

MultiMobile Monipuolisesti lii

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

31.08.2017

Tiivistelmä

Retrotransposonit ovat tärkeitä tekijöitä genomin dynamiikassa ja muodostavat kasveilla suuren osan genomista. Niiden monistuminen muistuttaa retrovirusten elinkiertoa. Voimme osoittaa niiden monistumista laboratoriossa. Pääkysymys on missä ja milloin retrotransposonit monistuvat jotta uudet kopiot voisivat periytyä ja levitä siitepölyn mukana kasvista toiseen. Hiljattain havaitsimme että retrotransposonien viruksenkaltaiset partikkelit voivat liikkua kasvien johtosolukossa. Tämä viittaisi siihen että monistuminen ja uusien kopioiden liittäminen genomiin tapahtuu eri paikoissa. Aiomme tutkia retrotransposonien liikkumista kasvissa ja selvittää miten tätä säädellään. Toivomme löytävämme solukot jotka toimivat viruksenkaltaisten partikkelien proteiinien ja nukleiinihappojen lähteenä, mitkä stressit aktivoivat tätä prosessia sekä hiljentääkö sRNA tätä prosessia. Tämä auttaa ymmärtämään retrotransposonien vaikutusta genomiin.