Towards intesification of conifer forest production through multivarietal forestry based on somatic embryogenesis

MULTIFOREVER

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Metsäpuiden kasvullinen lisäys voi olla yksi keino metsien kasvun ja laatuominaisuuksien kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda entistä parempia menetelmiä solukkoviljelmien aloittamiseksi ominaisuuksiltaan tunnetuista puista, sekä kehittää solukkolisäyksen arvoketjua ja yhteistä strategiaa mahdollisimman kustannustehokkaaseen massalisäykseen. Kohdelajeina ovat taloudellisesti merkittävät havupuut - mänty, kuusi, lehtikuusi ja douglaskuusi.

Tuotokset

MULTIFOREVER-projekti saattaa yhteen kaikkiaan seitsemän alan johtavan tutkimuslaitoksen kasvullisen lisäyksen asiantuntijat niin viidestä EU-maasta kuin Argentiinasta .Projekti hyödyntää näiden tutkimuslaitosten viimeisimpiä havupuiden solukkolisäyksen innovaatioita ja tutkimustuloksia, ja pyrkii yhteistyön kautta edistämään saavutettujen tulosten käytäntöön saamista.