Eri-ikäisrakenteisten metsien hoito – puiden tilajärjestyksen huomioivat mallit suunnittelun apuna

Multi-cohort SA 309491

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tutkimuksessa kehitetään metsänhoitotoimia suunnitelevien ammattilaisten ja metsänomistajien käyttöön menetelmiä, joiden avulla
suunnittelija saa määritettyä kohteilleen optimaaliset käsittelyt eri-ikäisrakenteisena kasvatettaville kangas- ja suometsille. Hankkeessa
sovelletaan metsikkösimulaattoria, joka huomio puiden välisen kilpailun valosta sekä maaperäresursseista.

Tuotokset

Hankkeessa testataan simulointimallin soveltuvuus suomalaisiin kohdemetsiin sekä lasketaan tyypilliset kehityskulut eri tavoin käsitellyille
metsikkökohteille.