Röntgenteknologian hyödyntäminen mukuloivien vihannesten maltovirusten havainnointiin

Mukula

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Viime vuosina elintarviketeollisuuden laadunvalvonnan painopiste on siirtynyt ennakoivaan toimintaan. Virheet pyritään havaitsemaan omavalvonnan avulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakoivaan laadunohjaukseen kuuluu tuotannon kriittisten kohtien valvonta. VIhannesten ulkoista laatua tarkkaillaan yleensä kauppakunnostus- tai lajitteluvaiheessa. Ulkoisen laadun tarkkailu tehdään pääsääntöisesti käsivalintana, jolloin vihanneserästä poistetaan kaikki silmämääräisesti havaittavissa olevat vialliset mukulat. Mukuloivilla kasveilla esiintyy kuitenkin myös kuoren alla tai malto-osissa olevia vioituksia, jotka eivät ole havaittavissa silmämääräisellä tai optisella tarkastuksella. Vauriot voivat johtua joko erilaisten kasvitautipatogeenien aiheuttamista sairauksista, kasvun aikana tapahtuvista kasvuhäiriöistä tai käsittelyn aikaansaamina. Piilevät vioitukset voivat pilata koko mukulaerän jatkokäytön sekä kasvin jatkojalostuksessa että prosessoitujen elintarvikkeiden tuotannossa. Nyt haettavan hankkeen tavoitteena on hyödyntää FSC-hankkeessa kehitettyä röntgenteknologiaa mukuloivien kasvien erilaisten vioitusten monitorointiin. Mallon sisäiset vioitukset pyritään tunnistamaan ja poistamaan terveiden mukuloiden joukosta automaattisesti, ja siten estämään niiden joutumista jatkokäyttöön. Tavoitteena on kehittää terveen ja kasvitautivapaan raaka-aineen uuden tyyppinen monitorointimenetelmä. Hankkeen taloustutkimusosiossa selvitetään uuden teknologian käyttöönoton taloutta sekä selvitetään, mikä voisi olla taloudellisesti kannattava tarjontaketjun kohta, jossa uusi tekniikka olisi hyödynnettävissä.