Metsäpatologian seminaari

MPSem

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Metsäpatologian seminaaria on järjestetty Metlassa ja Lukessa yhtäjaksoisesti 30 vuotta, tarkoituksena varmistaa seminaarin jatkuvuus tulevaisuudessakin
2) Toteutus
Seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin), järjestelyihin kuuluu esitelmöitsijöiden kutsuminen, ohjelman suunnittelu, käytännön järjestelyiden toteutus ja abstraktien julkaiseminen
3) Tuotokset
Seminaari kaksi kertaa vuodessa ja abstraktit
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Seminaariin osallistuu esitelmöitsijöitä kansallisesti mm. Lukesta, Helsingin yliopistosta, Evirasta, sekä tutkijoita kansainvälisesti Skandinavian ja Baltian maista (ja mm. etäyhteyksien myötä Kiinasta asti)
5) Asiakkaat
Tiedeyhteisö, käytännön toimijoita