Morsingon viljely kasvihuoneessa

Movika

Alkamispäivä

02.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Viljelyn onnistuminen, hyvä sato ja hyvä väriaineen saatavuus

Tuotokset

julkaisu, viljelyohjeet