Meidän oma ruoka – ruokakasvatusmenetelmät osaksi koulun ja päiväkodin arkea

MOR

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

”Koululaisten oma ruoka”-hankkeen tavoitteena on demonstroida menettelytapoja, joiden avulla lapset ja nuoret saavat lisää tietoa ruokaketjusta ja sen vaikutuksista, lisäämällä lasten ja nuorten tietämystä ruoasta ja ruokaketjusta, sen vaikutuksesta yhteiskuntaan sekä ympäristöön ja lisätä arvostusta aitoa, terveellistä ja laadukasta ruokaa sekä ruoan tekijöitä kohtaan kouluissa. Tavoite on sitouttaa kouluun ja päiväkotiin liittyvä yhteiskunta kaikilla tasoilla, vanhemmista kuntaan, jotta hanke ei päädy rahoituksen päättymiseen. Tarkoitus ei ole tuoda uuttaa osiota koulujen opetussuunnitelmiin ja päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmiin, vaan hyödyntää sen sisältöä siten, että ruokaan ja ruokajärjestelmään liittyvä oppiminen tapahtuu sille oikeassa ympäristössä ympäröivän yhteiskunnan resurssien mukaan.