Kymijoen vaelluskantojen elvyttämisen tulevaisuuskuvat, vaihtoehdot ja toimintaohjelma vuosille 2015–2020

Monitavoitteinen Kymijoki

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projektissa luodaan foorumi ja strukturoitu prosessi, jossa viranomaiset, eri sidosryhmien edustajat ja tutkijat yhdessä keskustelevat Kymijoen ”käytön kehittämisen” tavoitteista, tulevaisuuskuvista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen eri osapuolten näkemyksiä kokoava ja yhteensovittava toimintaohjelma, jossa esitetään jatkotoimenpiteet ja niiden kiireellisyysjärjestys Kymijoen vaelluskalakantojen palauttamiseksi.