Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä

Monimuotoisuuden ja puuston HD

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on luoda mahdollisuudet ja puitteet metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvan metsänkäsittelyn tutkimukselle ja käytännön kehittämiselle. Hankkeen kahdella suurella tutkimusalueella (yht. 2000 ha) seurataan monimuotoisuuden ja puuston kehitystä pienipiirteisissä metsänkäsittelyissä ja toteutetaan tutkimus-ja kehittämisprojekteja.

Tuotokset

Tutkimusalueiden metsänkäsittelysuunnitelma, metsien kehityksen ja lajiston seurantasuunnitelma, tieteelliset artikkelit, esitelmät, metsänkäsittelymenetelmien muutokset, metsänhoitosuositukset