EU Life Monimet – Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques

Monimet

Alkamispäivä

02.09.2013

Päättymispäivä

01.09.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään menetelmiä seurata ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä muuttujia. Hankkeessa rakennetaan fenologiakameraverkostoa ja testataan web-kameroiden soveltuvuutta valittujen fenologisten tapahtumien ajoittumisen automatisoituun tarkkailuun. Hanke yhdistää ja vertailee kameroilla saatua aikasarjatietoa fenologiasta mallinnus- ja kaukokartoitusmenetelmien tuottamaan tietoon, tavoitteena parantaa suuraluetason ennusteita kasvillisuuden aktiivisuudesta. Parannetuilla malleilla laaditaan alueellisia ennusteita hiilitaseista, haihdunnasta ja kasvillisuuden vuodenaikaisrytmistä ja ne yhdistetään muiden mallien laatimiin ennusteisiin puuston kasvusta ja ravinnevalunnasta.

Lisätietoa projektista: http://monimet.fmi.fi