Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen

Monikäytön tietopalvelujen keh

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uudenlainen tietopalvelu metsien monikäytön aihealueille. Näitä aihealueita ovat mm. metsäalueen tai virkistysalueen virkistyskäyttöpaineen arviointiperusteet sekä luonnonvarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien konfliktien hallinta ja ratkaisukeinot.