ModSim – Modelling and simulation of stand structure and development

ModSim

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

The main objectives of the project ModSim in 2017 are
1)Määrittää metsien kasvatusvaihtoehtojen vaikutus kuolleisuuteen sekä luonnonpoistuman merkitys metsiköiden kehitysennusteissa erityisesti hiilitaseen näkökulmasta
2)Lisätä eri-ikäiskasvatus MOTTI-ohjelmiston kasvatusvaihtoehtoihin
3)Kehittää yhteistyötä muiden Boreal Green -tutkimusohjelman projektien kanssa

Tuotokset

1) Construct new mortality models, especially for Norway spruce, in order to increase understanding in carbon dynamics of in the context of climate change mitigation. 2) Model stand characteristics of Norway spruce with emphasis on the early growth. 3) Construct a robust model capturing not all but the essential features of practical uneven-aged forest management in a form that is applicable to MOTTI-software.