Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass

Mobile Flip

Alkamispäivä

01.12.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään liikuteltavaa ja joustavaa teknologiaa lignoselluloosapohjaisten materiaalien ja jätevirtojen prosessoimiseksi. Tavoitteena on jalostaa näistä materiaalivirroista kemikaaleja, energiatuotteita sekä lannoitteita ja maanparannusaineita. LUKEn rooli hankkeessa on valituilla teknologioilla tuotettujen lopputuotteiden käyttökelpoisuuden tutkimus. Tuotteiden oletettuja käyttökohteita ovat mm. kasvinsuojeluaineet sekä maanparannus- ja lannoitevalmisteet.

Tuotokset

Hankkeessa kehitetään vähintään kolme erilaista biomassojen prosessointiin soveltuvaa mobiililaitteistoa. Vaihtoehtoiset teknologiat ovat:
– Esikäsittelylaitteistot (kuivaus, fraktiointi)
– Pelletöinti, briketöinti
-Märkähiillytys (HTC)
– torrefikaatio
– pyrolyysi

Projekti tuottaa lisäksi tietoa prosesseissa syntyvien lopputuotteiden laadusta ja käyttökelpoisuudesta erilaisissa sovelluskohteissa.