MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi

TIKO

Alkamispäivä

01.10.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Projekti liittyy Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOon (2008–2025), jonka osana projekti on rahoitettu MMM:n yhteistutkimusmäärärahoista. Projekti tuottaa, yhdistää ja soveltaa uutta tutkimustietoa ja menetelmiä METSO-ohjelman käytännön toteutukseen ja monipuolisen metsien käytön edistämiseen. Tutkijoiden ja METSO-ohjelmaa toteuttavien käytännön asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä tunnistetaan METSO-keinojen kohdentamisen avainkysymykset ja edistetään erilaisten maanomistajien neuvontaa, maanomistajien verkostoja ja ekologisen tiedon hyödyntämistä METSO-ohjelman toimenpiteiden kohdentamisessa. Tutkimuksessa etsitään lisäksi mahdollisuuksia kehittää nykyistä metsäsuunnittelua vastaamaan aiempaa paremmin muuttuvaan lainsäädäntöön ja metsänomistajien moniarvoisiin tavoitteisiin. Hankkeen tulokset tulevat palvelemaan metsänomistajien neuvontaa suoraan käytäntöön sovellettavalla tavalla metsänhoitoyhdistysten neuvojien kautta. Länsi-Suomi ja Pohjois-Karjala toimivat kohdealueina METSO-ohjelman toimenpiteiden kohdentamisen sekä uudenlaisen metsäsuunnittelun testaamisessa ja kehittämisessä. Tehtyjä havaintoja ja saatuja kokemuksia hyödynnetään hankkeen koko METSO-alueelle suunnatussa tiedottamisessa.