Can mixed forests provide a wide range of ecosystem services in the future?

Mixi

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on selvittää sekametsien merkitys ekosysteemipalvelujen tuottamisessa ja kehittää metsänhoidon menetelmiä sekametsien kasvatuksen lisäämiseksi.Hankkeessa koostetaan nykyinen tutkimustieto sekametsien merkityksestä eri ekosysteemipalvelujen näkökulmasta, ottaen huomioon maaperän, kasvillisuuden, monimuotoisuuden, riistan, metsien monikäytön, tuhoriskit ja puuntuotannon sekä hiilensidonnan. Hankkeessa selvitetään myös miten puulajisuhteita ohjaamalla voidaan vaikuttaa sekametsien hirvieläintuhoriskiin.