Mikrobihiili ja priming pohjoisissa maissa

MIPRI-KARHU

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Maaperän mikrobihiilen stabiloitumisen ja priming effectin tutkimus

Tuotokset

Tieteellistä tietoa miten maaperän hiilivarastoa voidaan lisätä