MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja

MiniEines

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.09.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

(1) koota ja julkaista tietoa hyönteistuotanto-ketjun eri vaiheissa toimiville yrityksille, (2) aktivoida maaseutuyrityksiä kiinnostumaan hyönteisten alkutuotannosta ja auttaa uusia sekä tuotantosuuntaa vaihtavia tai tuotantoa laajentavia maaseutuyrityksiä tunnistamaan hyönteistuotannon mahdollisuudet uutena tuotannonalana, (3) aktivoida elintarvikejalostajia kiinnostumaan hyönteisistä nykyisten ja uusien tuotteiden raaka-aineina, sekä (4) aktivoida hyönteisalan toimijoita verkostoitumaan.

Tuotokset

Pohjois-Pohjanmaan maaseutu- ja elintarvikealan yritysten tarpeisiin ja valmiuksiin liittyvä tiedontuotanto, muualla tuotetun
tiedon kokoaminen ja julkaiseminen, alan edelläkävijäyritysten ja muiden aktiivisten toimijoiden benchmarkkaus kansallisesti ja
kansainvälisesti, sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.