Biochar, mine wastes and rest materials from other industries as a tool for mineral waste and landscaping solutions – valmisteluhanke

MINECHAR

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kaivosten jälkihoitoon liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Erityisesti sivukivikasojen ympäristöturvallisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota, joten kasojen peittoratkaisuiksi tarvitaan uusia menetelmiä. Suuri ongelma on maisemointi ja kasojen viherryttäminen, koska sivukivikasat eivät raekoostumuksensa ja kemiallisten ominaisuuksiensa puolesta suosi viherrakentamista.
2) Toteutus
Hankkeessa laaditaan hankesuunnitelma/rahoitushakemus sivukivikasojen uusien peittoratkaisujen luomiseksi. Yhtenä peittomateriaalin komponenttina vois olla mm. biohiili, joka tunnetusti parantaa maa-ainesten vesi- ja ravinnetaloutta ja edesauttaa siten kasojen viherryttämistä. Muina mahdollisina peittoratkaisujen komponentteina ovat mm. kiviaines- ja puunjalostusteollisuuden sivuvirrat.
3) Tuotokset
Tuotoksena on kohdan 2 mukainen hankesuunnitelma/rahoitushakemus, joka jätetään todennäköisesti NordMin-rahoitusinstrumenttiin vuoden lopulla.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hankesuunnitelman/rahoitushakemuksen jättäminen
5) Asiakkaat
Kaivannaisteollisuus erityisesti pohjoisilla alueilla