METSO-ohjelman T&K-hankkeiden arviointi

METSO-ohjelman T&K-hankkeiden arviointi

Alkamispäivä

01.11.2017

Päättymispäivä

28.02.2018

Tavoitteet

Projektissa toteutetaan METSO-ohjelman väliarvioinnin itsenäisenä osana METSO-ohjelman kautta rahoitettujen T&K-hankkeiden vaikuttavuuden arviointi. Projekti toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä 2017-2018.

Tuotokset

Tulokset julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä raportissa.