Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet

RootDynamic

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa synteesi, kuinka talviaikainen tulva, maan jäätyminen ja vähäinen lumipeite vaikuttavat kotimaisten puiden kasvuprosesseihin ja selviytymisstrategioihin. Kehitetään juuriston kunnon mittauslaite.

Tuotokset

-6 julkaisua tieteellisissä referoiduissa sarjoissa, kahden postdoc -tutkijan koulutus, sekä aktiivinen toiminta koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa