Metsien suojelu

Metsien suojelu

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2024

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Metsien suojelutilasto sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista ja luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin.Tilaston kotisivu https://stat.luke.fi/metsien-suojelu