Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä

Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää muuttuvan ympäristön ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia ja niihin varautumista metsätaloudessa. Hanke tuottaa tietoa erityisesti puiden ja metsien kasvun vaihtelusta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä metsätalouteen kohdistuvista uhkista, riskeistä ja mahdollisuuksista Suomen eri osissa ja erilaisissa metsissä. Hankkeessa yhdistetään laajoja aineistoja, ekofysiologista tietämystä ja tekoälypohjaisia asiantuntijajärjestelmiä modernien laskentamenetelmien avulla puiden ja metsiköiden kasvun ympäristövasteen määrittämiseksi.

Tuotokset

Runsaasti referoitua julkaisua, kymmeniä haastatteluja, lehtiartikkeleita ja tiedotteita.