Metsien inventoinnin menetelmät

Metsien inventoinnin menetelmä

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Metsien inventointimenetelmien kehitys on aloitettu Suomessa 1900-luvun alussa. Tutkimushanke jatkaa tätä metodista kehitystä. Se sisältää maastoinventoinnin otannan tutkimuksen ja suunnittelun, tuloslaskennassa tarvittavien mallien laatimisen sekä tuloslaskennan menetelmien tutkimuksen ja kehityksen. Hankkeessa kehitetään sekä maastomittauksiin että yhdistettyihin maastomittauksiin ja kaukokartoitustietoihin perustuvia inventointimenetelmiä. Metodeja sovelletaan Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa. Hankkeen tavoite on kehittää uuden sukupolven metsien inventointi, joka tuottaa tietoa erikokoisten alueiden metsäsuunnitteluun. Yhteistyötä tehdään sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Hankkeella on suorat yhteydet kaikkien Euroopan maiden ja suurten metsämaiden metsien inventointeihin. Kehitettävät menetelmät ovat suoraan käyttökelpoisia maapallon eri puolilla. Kehitystyön tuloksena Suomen valtakunnan metsien inventointi on yksi maailman edistyneimmistä. Hanke tuottaa ja julkaisee monilähdeinventointiin perustuvat kunnittaiset ja karttamuotoiset metsävaratiedot. Hankkeessa kehitetään YK:n ilmastosopimuksen edellyttämän maankäytön ja maankäytön muutosten metsiin liittyvää kasvihuonekaasujen raportoinnin metodiikkaa. _x000D_