Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen

Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset

Alkamispäivä

01.11.2014

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on saada koottua tiedeyhteisön käsitykset seuraaviin kysymyksiin:
- millaisella metsien hyödyntämisellä saavutetaan suurin ilmastohyöty ottamalla huomioon metsien hiilinielun kehittyminen sekä metsätuotteiden ja -energian kautta saavutettava päästövähenemä.
- millainen Suomelle asetettava hiilinieluvelvoite olisi tarkoituksenmukainen ilmastokestävyyden ja metsien hyödyntämisen yhteensovittamisen näkökulmasta
Työn tarkoituksena on tunnistaa tiedeyhteisön keskuudessa vallitsevat konsensusalueet ja mielipide-erot perusteluineen. Läpikäynnin perusteella pyritään luomaan suositukset keskeisimmistä viesteistä päättäjille ja suunnittelemaan jatkohankkeen edellyttämät tarkastelut.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt