Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu – maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen

MetKaa

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on testata, voidaanko metsäsuunnittelutekniikoiden ja yhteistoiminnallisen palvelumuotoilun avulla sovittaa metsien eri käyttömuodot yhteen yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavammin ja maanomistajien näkökulmasta hyväksyttävämmin kuin käyttöä ohjaavilla aluevarauksilla ja niihin liittyvillä suojelumääräyksillä tai toimenpiderajoituksilla.

Tuotokset

2 kv. ref. julkaisua
2 blogi/uutiskirje-artikkelia