Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu

METSÄVUO

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Metsiin pohjautuvan kestävän biotalouden vauhdittaminen kasvun, työllisyyden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi edellyttää uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden varmistamista ja uudenlaista palveluliiketoimintaa. METSÄVUO-projektin päätavoitteena on muotoilla ja arvioida pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin perustuvan metsänvuokrauspalvelun vaihtoehtoisia ominaisuuksia, joiden pohjalta voidaan kehittää suomalaiseen yksityismetsätalouteen sopivaa uutta verkostomaista liiketoimintaa. Projekti yhdistää metsänomistajille tarjottavien metsien omaisuudenhoidon palvelujen kehittämisen rahastoyhtiön liiketoiminnan näkökulmaan. Projektin aikana täsmennetään metsänvuokrauspalvelun perusteet, ratkotaan metsänvuokrauksen lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja sopimusoikeudellisia kysymyksiä, selvitetään kyselyin uusien palvelujen kysyntä- ja tarjontapotentiaalia sekä eritellään palveluverkoston osapuolten rooleja. Lisäksi projekti arvioi metsänvuokrauskonseptin kansainvälistä laajennettavuutta. Projekti soveltaa kokeilevan kehittämisen otetta, jossa ehdotettuja palvelumallin piirteitä alistetaan palveluverkoston osapuolista koostuvan paneelin välittömälle palautteelle, vaihtoehtoislaskelmille ja kokeiluille. Näiden toimenpiteiden perusteella valitaan toteuttamiskelpoisimmat ja hyväksyttävimmät palvelumallit jatkotarkasteluun. Projektin toteuttajaverkostoon kuuluu metsäsuunnittelun, metsäekonomian ja -politiikan, palvelututkimuksen sekä yritys- ja vero-oikeuden tutkijoita, jotka sijoittuvat Joensuuhun, Vantaalle ja Ouluun. Projektin metsänomistaja- ja palveluntarjoajakyselyt kohdistuvat Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueille. Projektissa on mukana seitsemän yritystä, jotka edustavat metsäpalvelu-, metsäsuunnittelu- ja neuvonta-, metsäsijoittamis- ja sijoitusrahastoliiketoimintaa. Projektissa hahmoteltavat liiketoimintakonseptit mahdollistavat nykyisen yritystoiminnan vahvistamisen ja monipuolistamisen sekä uuden yritystoiminnan syntymisen metsärahastoliiketoiminnan, metsäomaisuuden hoitopalvelujen ja puunhankinnan aloille. Projektin tulokset edistävät yritysmäisen metsätalouden ja metsänomistajuuden kehittämistä ja lisäävät metsäomaisuuden ammattimaista hoitamista. On mahdollista, että myös metsien käytön aktiivisuus ja tehokkuus sekä puuntarjonta lisääntyvät.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Rahoittajat

Hankkeen päärahoitus tuli Tekesin Euroopan aluekehi­tysrahaston (EAKR) osarahoituksella toteutettavasta INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta (rahoituspäätös Luke 3747/31/2014 ja UEF 4587/31/2014).