Metsäviljelyaineiston käyttöalueiden määrittely

Metsäviljelyaineiston käyttöal

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Nykyisin käytössä olevat siemenviljelysten käyttöalueiden määrittämismenetelmät julkaistiin vuonna 1999. Nämä menetelmät perustuvat kuitenkin jo paljon aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen ja 1980-luvulla kehitettyihin rutiineihin. Nykyisessä menetelmässä siemenviljelysten käyttöalueet määritellään siemenviljelyksellä olevien pluspuiden alkuperäpaikan ja siemenviljelyksen sijaintipaikan lämpösumman perusteella. Tämä menetelmä ei suoraan hyödynnä laajasta kenttäkoeverkostosta (sisältää sekä metsänjalostusohjelman jälkeläiskokeita että tutkimuksellisia alkuperäkokeita) saatavaa mittaustietoa. Menetelmä painottaa lähinnä viljelyksen epäonnistumisen riskiä, ei niinkään optimaalista puuntuotosta. Nykyinen menetelmä perustuu lämpösummaan, joka todennäköisesti muuttuu ilmaston muuttuessa. Nykymenetelmässä käyttöalueiden rajat ovat jyrkkiä (metsänviljelyaineistoa joko voidaan tai ei voida käyttää). Olisi luonnollisempaa ja loogisempaa, jos käyttöalueissa olisi keskeinen optimialue ja reuna-alue, missä aineistoa voidaan käyttää ilman välitöntä riskiä, mutta missä se ei yllä optimaaliseen tuotokseen. Esimerkiksi ruotsalainen käyttöalueohjelmisto Plantval havainnollistaa käyttöalueet tällä tavalla. Metsänuudistamisaineistot, joille pitää määritellä käyttöalueet, voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 1) siemenviljelysaineisto, 2) luontaisista metsiköistä saatava aineisto ja 3) ulkomainen aineisto (lähinnä kuusen siemenviljelysaineistoa). Nykyiset käyttöalueohjeet ovat jossain määrin erilaiset eri luokille. Lähitulevaisuudessa käyttöalueet on määriteltävä neljännellekin luokalle, nimittäin kloonatulle aineistolle. Tavoitteena on kehittää uusi menetelmä, jota voidaan vaivattomasti soveltaa kaikentyyppisiin metsänuudistamisaineistoihin. Hankkeen tavoitteet ovat tuottaa uusia vaihtoehtoja Suomessa käytettävän metsänviljelyaineiston käyttöalueiden määrittämistä varten kenttäkoetulosten perusteella ja huomioiden mahdollinen ilmastonmuutos. Tuottaa käyttäjäystävällisiä työkaluja metsänviljelyaineiston käyttöalueen määrittämistä varten sekä apuvälineitä metsänomistajille sopivan metsänviljelyaineiston valintaa varten.