Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020

Metsävesi

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

MetsäVesi -hankkeen päätavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille ja päätöksenteossa käytettäviin työkaluihin uutta tietoa siitä mitä epävarmuuksia metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyy, arvioida vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä laskea uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta.

Tuotokset

1) Analyysi metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmistä, 2)Uudet arviot typen, fosforin, hiilen ja kiintoaineen luonnonhuuhtoumasta ja metsätalousalueiden ominaiskuormitusluvuista, 3) Uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden aiheuttamasta typpi- ja fosfori-kuormituksesta vesistöihin