Metsävaratiedon tuottamisen kustannus-hyötyanalyysi

Metsävaratiedon tuottamisen kustannus-hy

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa tukemaan metsävaratiedon keruun tulevaa organisoimista koskevia päätöksiä. Tavoitteena on selvittää, mikä on yhteiskunnan kannalta kokonaisuutena järkevin investointi rasterimuotoisen tiedon tuottamiseen ottaen huomioon tiedon eri osapuolille tuottamat hyödyt ja tiedon keruun kustannukset.

Tuotokset

Käsitteelliset ja matemaattiset mallit relevanteille päätösongelmille ja tarvittavan metsävaratiedon epävarmuuksille. Analyysi epävarmuuksien ja hyötyjen suhteesta.