Metsävaratiedon satelliittikuviin perustuva muutostulkinta

Metsävaratiedon satelliittikuv

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

15.04.2019

Tavoitteet

Projektin yleistavoitteena on kehittää menetelmä ja lopulta palvelu muutosten (hakkuut, tuhot) tunnistamiseksi satelliittikuvien avulla. Luken rooli tässä on kehittää menetelmä muutostulkinnan virheiden arviointiin.

Tuotokset

Aineisto muutostulkinnan virheiden analysointiin on työn alla.