Metsätuhot ja ilmastonmuutos -seminaarisarja

Metsätuho Road Show

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

08.06.2017

Tavoitteet

Seminaarissa keskitytään löytämään parhaat metsänkäsittelytavat, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää metsätuhoja. Lisäksi pyritään löytämään ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa tuho on jo iskeytynyt metsikköön.

Tuotokset

Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus järjestävät yhdessä metsäalan toimijoille suunnatun seminaarisarjan, jossa perehdytään merkittävimpiin metsätuhoihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Suomessa.