Metsätalouden rakenne- ja tuotantotilastot

Metsätalouden rakenne- ja tuot

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tilastot tuotetaan kattavina, virheettöminä ja julkistusaikataulussa esitettynä ajankohtana. Tilastojen kuvaukset, laatuselosteet, julkistukset, tilastoaineistot, julkistusaikataulu ym. tiedot löytyvät Luonnonvarakeskuksen tilastoverkkopalvelusta stat.luke.fi/metsa.

Tuotokset

Seuraavat tilastot:
– Metsämaan omistus
– Metsien suojelu
– Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima
– Teollisuuspuun hakkuut alueittain
– Hakkuukertymä ja puuston poistuma
– Metsänhoito- ja metsänparannustyöt