Metsätalouden mallintaminen ja analyysit

MELA

Alkamispäivä

01.01.1985

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projekti tuottaa Suomen metsien käyttö- ja kehittymismahdollisuuksia kuvaavia tutkimustuloksia sekä ylläpitää ja kehittää näiden tuottamiseen tarvittavaa tietojärjestelmää (MELA) ja ammattitaitoa.

Tuotokset

Käsikirjoitukset referoituihin sarjoihin koskien kalibrointia (T2), ohjelmiston validointia (T3) sekä puun ja ja ilmaston kokonaispakottetta (T6).

Tuoreimmat VMI:iin perustuvat tulokset julkaistu myös MELA Tulospalvelussa Luken sivuilla (T1, T3)

DemoMELA 2017 käytettävissä (T5)