Metsästystutkimus

Metsästystutkimus

Alkamispäivä

01.10.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Metsästysharrastuksen ominaisuuksien ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimusta tarvitaan vastaamaan riistatalouden yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin. Metsästystä on tutkittu viime aikoina metsästäjäprofiilitutkimuksissa, riistatalouden vapaaehtoistyön tutkimuksessa ja selvittämällä metsästyskulttuuria maaseudun kestävän kehityksen kannalta. Projekti jatkaa näiden hankkeiden työtä metsästyksen luonteen, vaikutusten ja merkitysten tutkimuksessa. Projekti pyrkii käynnistämään uusia tutkimuksia, joissa selvitetään riistatalouden ja metsästyksen yhteiskunnallisia, esimerkiksi hyvinvointivaikutuksia, vahvistamaan Luken asiantuntijuutta riistatalouden ja metsästyksen tutkimuksessa sekä osallistumaan metsästystä koskevan tutkimustiedon hankkimisen ja tiedon hyödyntämisen kehittämiseen.