Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Projekti jakaantuu päähankkeeseen ’Metsäsektorin suhdannekatsaus´ sekä osahankkeeseen ’Puumarkkinoiden toiminta Suomessa’. Päähankkeessa analysoidaan kansainvälisen toimintaympäristön lyhyen aikavälin muutosten vaikutuksia kotimaan metsäsektoriin, metsäteollisuustuotteiden tuotantoon, puumarkkinoille sekä metsätalouteen. Hanke julkaisee vuosittain lokakuussa Metsäsektorin suhdannekatsauksen ja siitä englannin- ja venäjänkielisen yhteenvedon. Katsauksessa esitetään suhdanne-ennusteet Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja -hinnoille, raakapuun hakkuille ja hinnoille, metsäsektorin työvoiman kehitykselle sekä metsäteollisuuden ja yksityismetsätalouden kannattavuudelle. Lisäksi toukokuussa julkaistaan Metsäsektorin suhdannetiedote, jossa ennusteet päivitetään kuluvalle vuodelle. Hanke on vastuussa myös YK/UNECElle toimitettavasta vuosittaisesta Suomen metsäsektorin nykytilaa ja lyhyen aikavälin ennusteita sisältävästä maaraportista. Puumarkkinoihin keskittyvässä osahankkeessa analysoidaan tilastollisin menetelmin kotimaan puumarkkinoiden ostomäärien ja kantohintojen määräytymistä. Kiinnostuksen kohteena ovat puukauppaan vaikuttavat tekijät sekä erityisesti vaikutusten suunnat ja suuruudet. Hankkeessa tuotettavaa lyhyen ajan ennakointitietoa hyödyntävät muun muassa metsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsäammattilaiset, oppilaitokset, pankit sekä kuntien ja kaupunkien metsien käytöstä vastaavat henkilöt. Ministeriöt (MMM, TEM) hyödyntävät ennakointitietoa poliittisen päätöksenteon tukena (esimerkiksi KMO, puumarkkinatyöryhmät). Luken strategista tutkimusta hanke vahvistaa talouden, yhteiskunnan ja metsäsektorin vuorovaikutusten tutkimuksen osalta.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt