Metsäpuihin assosioituneet sienet ja niiden hyödyntäminen

Mikrobien hyödyntäminen metsätaloudessa

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Jatkamme lupaavien symbionttisten juuristosienikantojen tutkimusta ja edistämme niiden kaupallista tuotteistamista kuusentaimien tuotannossa. Pintajuurisienet edistävät juuriston kuntoa ja samalla taimen kestävyyttä istutuksen jälkeen. Hankkeessa on myös kehitetty tekniikoita joiden avulla voimme kasvattaa symbionttisten sienten vegetatiivista rihmastoa kaupallisessa mittakaavassa. Projektin toisena tavoitteena on löytää puuperäisille uuteaineille uusia hyödyntämiskohteita kasvinterveydessä.

Tuotokset

1. Julkaista artikkeli uuden Phytophtora-taudin löytymisestä Suomessa.
2. Julkaista artikkeli mykorritsasiirroksen menestymisen mahdollistavista taimilannoitusmenetelmistä.
3. Kirjoittaa artikkeli mykorritsasienikantakokoelmasta ja pitkäaikaisista mykorritsakenttäkokeista.
4. Saada TEKES tms. rahoitusta mykorritsasieniympin kaupalliseen tuotteistamiseen.
5. Saada puu-uuteainetestauksissa alustavasti selville lupaavia kasvilajeja/ uuteainekomponentti-yhdistelmiä ja saada ulkopuolista rahoitusta työn todellisuudessa vaatimiin, kalliisiin kasvien transkriptomianalyyseihin (2018).
6. Julkaista kv-yhteistyöartikkeli sienien uusista sekvensointitekniikoista.