Metsäpuiden geenivarat

Metsäpuiden geenivarat_pääprojekti

Alkamispäivä

01.01.2002

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Metsäpuiden geenivaratyön tavoitteena on turvata puulajiemme geneettistä monimuotoisuutta ja evolutiivisen potentiaalin säilyminen. Suojelun päämenetelmät ovat geenireservimetsät ja geenivarakokoelmat. Metsäpuiden geenivaratyö huolehtii osaltaan kansainvälisistä velvoitteista, joihin Suomi on sitoutunut mm. CBD:n ja Forest Europe -prosessin kautta. Metsägeneettinen rekisteri on osa geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä palvelee metsänjalostusta ja tutkimusta.