Metsäpolitiikka, investoinnit, markkinat ja Venäjän metsäsektori

Metsäpolitiikka investoinnit

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa analysoidaan ja ennakoidaan Venäjän metsäalan kehitystä ja vaikutuksia Suomeen kolmessa työpaketissa. Ensimmäisessä työpaketissa (Metsäpolitiikka) tutkitaan keskeisiä Venäjän metsäsektoriin liittyviä politiikkatoimia ja arvioidaan ja ennakoidaan niiden vaikutuksia Suomen metsäsektoriin. Toisessa työpaketissa (Investoinnit) analysoidaan hyväksyttyjen metsäalan prioriteetti-investointihankkeiden toteutumista Venäjällä. Tämän lisäksi tutkitaan myös venäläisten investointeja metsäalalle Suomessa. Kolmannessa työpaketissa (Metsäsektorin markkinat) tutkitaan Venäjän metsäsektorin markkinatilannetta ja markkinoiden rakennetta, aihekokonaisuuksina puutuotteiden arvoketjut, raakapuu ja metsätiet.