Metsäpeuran elinympäristö ja vasakuolleisuus

Metsäpeuran elinympäristö ja v

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan suurpetojen, hirven ja elinympäristön roolia peurapopulaation vaikuttavina tekijöinä, peurojen levinneisyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä, peurojen demografiaa (syntyvyys, kuolleisuus, liikkeet), peurojen elinympäristön valintaa sekä pitkän ajan vaihtoehtoisia kannanhoitostrategisia ratkaisuita. Osallistutaan peurojen palautusistutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.Tulokset ovat ratkaisevassa roolissa peurakantaan kohdistuvien hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksissa. Tuloksia käytetään peurakannan tulevaisuuden elinkyvyn tutkimisessa ja siirtoistutuksissa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt