Metsäpeura/ENPI

Metsäpeura/ENPI

Alkamispäivä

19.07.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa kerätään tietoa Kainuu-Karjalan metsäpeurapopulaation Venäjän puoleisen kannan tilasta lentolaskentojen ja gps-pantojen avulla. Yhteistyötä RKTL:n ja Venäjän Akatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian instituutin välillä lisätään ja vakiinnutetaan. Luodaan yhteinen metsäpeuratoimintasuunnitelma. Suomen riistakonserni voi käyttää hankkeen tuloksia pohjana Suomen metsäpeurakannan hoidon suunnittelussa. S